Vabilo na 7. skupščino!

Nogometni klub Proteus Postojna

VABIMO VAS NA 7. REDNO SKUPŠČINO NK PROTEUS POSTOJNA, KI BO V SREDO, 20.03.2024 OB 20.00 URI.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Otvoritev 7. redne letne skupščine NK Proteus Postojna
2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles 7. skupščine
3. Potrditev dnevnega reda 7. skupščine
4. Poročilo o delu kluba za obdobje 2022/23.
5. Finančno poročilo. za obdobje 2022/23.
6. Finančni plan za obdobje 2023/24
7. Predlog imenovanja novih članov UO NK Proteus
8. Volitev podpredsednika UO, članov NO in DK
9. Spremembe statuta NK Proteus
10. Sprejem Disciplinskega pravilnika NK Proteus
11. Sprejem Pravilnika o volitvah v organe NK Proteus
12. Razno

Za več info:
info@nkproteus.si
+386 (0)40 297 692 (Ivan)

Prenesi vabilo na 7. redno skupščino NK Proteus

Kontakt

Sledi nam

Copyright © 2023. All rights reserved. – Created by Jadan.si.