Sponzorji in partnerji

Gradimo Skupaj za Boljšo Prihodnost

V Nogometnem klubu Proteus vemo, da nogomet povezuje ljudi, ustvarja priložnosti in gradi skupnost. To ni mogoče brez podpore sponzorjev in partnerjev, ki nam omogočajo, da uresničimo naše sanje in vizije ter spremenimo življenja mladih nogometašev.

Sponzorji in partnerji so naša močna hrbtenica, naši heroji, ki nas podpirajo v dobrih in slabih trenutkih. Brez njihove predanosti in zaupanja ne bi mogli izvajati športnih programov, graditi infrastrukture in omogočiti izobraževanja za naše igralce in trenerje. Sponzorji so naši soigralci v izgradnji prihodnosti nogometa v občini Postojna.

Zahvaljujemo se vsem našim dosedanjim sponzorjem in partnerjem za njihovo nesebično podporo in verjetje v naš klub. Vaša podpora ni le finančna oz materijalna, ampak tudi moralna. Spodbujate nas, da delamo bolje, treniramo trdo in se še naprej razvijamo.

Vabimo tudi ostala podjetja in pravne osebe, da se nam pridružijo na tej poti. Nogometni klub Proteus ni le športni klub; smo skupnost, ki gradi prihodnost naših otrok. Vaša podpora nam bo omogočila, da še bolje skrbimo za naše mlade nogometaše, izboljšamo infrastrukturo in omogočimo boljše pogoje za razvoj nogometa v naši občini.

S skupnimi močmi lahko ustvarimo boljši jutri. Podprite Nogometni klub Proteus in skupaj bomo ustvarjali priložnosti, gradili vrednote in spreminjali življenja. Vaša podpora je ključ do našega uspeha, do uspeha naših otrok in do uspeha naše skupnosti.

Hvala, ker ste del naše nogometne družine. Skupaj gradimo prihodnost.

Naši Sponzorji in Partnerji

Javor trgovina na enem mestu združuje široko ponudbo in strokovno svetovanje, tako za profesionalce kot tudi domače ustvarjalce. Zaradi svojih izrednih tržnih povezav, hitrega odziva na potrebe strank ter dobre logistične podpore, velja za priznanega dobavitelja različnih materialov in polizdelkov za naročnike iz pohištvene, gradbene in avtomobilske industrije ter številnih drugih proizvodnih vej.

V podjetju Javor trgovina se osredotočamo na kakovost izdelkov, obenem pa veliko pozornosti posvečamo naročnikom in njihovim željam. Nudimo celovite logistične storitve, vse od sprejema naročila, urejanja vseh potrebnih dokumentov, pa do dostave izdelkov. Pri izpolnjevanju naročil se lahko hitro prilagodimo potrebam poslovnih partnerjev.

Javor trgovina na enem mestu združuje široko ponudbo in strokovno svetovanje, tako za profesionalce kot tudi domače ustvarjalce. Zaradi svojih izrednih tržnih povezav, hitrega odziva na potrebe strank ter dobre logistične podpore, velja za priznanega dobavitelja različnih materialov in polizdelkov za naročnike iz pohištvene, gradbene in avtomobilske industrije ter številnih drugih proizvodnih vej.

V podjetju Javor trgovina se osredotočamo na kakovost izdelkov, obenem pa veliko pozornosti posvečamo naročnikom in njihovim željam. Nudimo celovite logistične storitve, vse od sprejema naročila, urejanja vseh potrebnih dokumentov, pa do dostave izdelkov. Pri izpolnjevanju naročil se lahko hitro prilagodimo potrebam poslovnih partnerjev.

Pravni pouk

Slovenski pravni red donacije in sponzorstva izrecno ne definira; gre namreč za pojme, ki jim je vsebino izoblikovala praksa sama. To pomeni, da zakon ne določa obveznih elementov ali oblike donatorske oziroma sponzorske pogodbe (kot npr. velja za prodajno ali darilno pogodbo), temveč sta pri sklepanju pogodbe v veliki meri obe stranki prepuščeni svoji volji, željam in možnostim uporabi elementov in določb iz drugih pogodb.

V strokovni literaturi sponzorstvo pogosto obravnavajo skupaj z donatorstvom, mecenstvom in oglaševanjem, v Sloveniji pa govorimo še o pokroviteljstvu in darovalstvu. Glede na različne inštrumente in na naravo odnosa jih lahko delimo na poslovne in dobrodelne.

 

SPONZORSTVO

Sponzorstvo je poslovni partnerski odnos, v katerem se podjetje (lahko tudi več) in sponzoriranec (posameznik ali organizacija) pogodbeno dogovorita za obojestransko koristno sodelovanje. Sponzor prejemniku nameni sredstva (denarna ali nedenarna), prejemnik pa se zaveže, da bo promoviral sponzorja na dogovorjen način.

Pomembno je natančno določiti, kakšna bo ta promocija, saj se na tak način izognemo morebitnemu kasnejšemu nezadovoljstvu.

Tudi osebe javnega prava (občine, javni zavodi…) so lahko neke vrste sponzorji. A pri tem gre praviloma za dodeljevanje sredstev preko javnih razpisov, prejemniki teh sredstev pa so med drugim lahko zavezani, da jih na svojih publikacijah ali prireditvah navedejo kot podpornike, tako da ne moremo govoriti o klasični obliki sponzorstva. Tudi osnovni namen takšnih razpisov ponavadi ni promocija te pravne osebe, temveč npr. izvedba čim več kulturnih prireditev v korist občanov ali državljanov.

Davčni vidik sponzoriranja z vidika sponzorja:
Za sponzorja kot pravno osebo je to odhodek za namene promocije sebe ali svoje dejavnosti in se kot tak tudi prikazuje, pri tem pa ni nobenih davčnih posebnosti ali olajšav.
O sponzorjih kot fizičnih osebah ne govorimo.

 

DONATORSTVO

Dobrodelnost je nekomercialna dejavnost, za katero podjetje ne pričakuje povračila (donatorstvo, mecenstvo). Dobrodelna dejavnost je lahko celo anonimna. Prejemnik donacije je lahko pravna ali fizična oseba, kar velja tudi za donatorja.

Ker zakon ne definira donacije, je potrebno razlago iskati drugje. Slovar slovenskega knjižnega jezika govori o “podelitvi zemljišča za vojaške, politične ali uradniške zasluge”, kar nakazuje, da je predmet donacije nepremičnina. A danes smo ta okvir presegli, saj je lahko donacija tudi v obliki denarnih sredstev ali drugih (premičnih) stvari. Pomembno pri donaciji je dejstvo, da donator praviloma sredstev ne da prejemniku za izvedbo neke določene storitve, ki bi bila tudi donatorju v korist ali pa bi neposredno koristila le prejemniku. Namen donacije je širši; s takšno podporo bo prejemnik skušal narediti nekaj splošno dobrega ali pa dosegel nek splošno koristen cilj, ki ga bodo koristili drugi in ne donator ter prejemnik.

Ko podpišemo pogodbo in sredstva tudi dobimo, izdamo donatorju potrdilo o prejemu donacije, ki ga bo ta potreboval za dokazovanje o izplačilu in za morebitno zmanjšanje osnove za plačilo davka na dohodek pravnih oseb. V tem primeru računa ne izstavljamo.

 

DAVČNI VIDIK DONACIJE

Z vidika donatorja:

Če je donator pravna oseba, mu lahko donacija zniža osnovo za plačilo davka na dohodek pravnih oseb. Pri tem mu osnovo manjša le tista donacija, ki je izplačana rezidentu v Sloveniji (pravna oseba), ki je ustanovljen za opravljanje kulturnih, dobrodelnih, znanstvenih in drugih z zakonom določenih dejavnosti in hkrati ne presega 0,3% obdavčenega prihodka te pravne osebe v njegovem davčnem obdobju.

Če je donator fizična oseba je situacija podobna: donacijo mora nameniti organizaciji, z istimi kriteriji kot zgoraj, pri tem pa se mu zmanjšanje davčne osnove za plačilo dohodnine upošteva le do 0,3% obdavčenega dohodka.

Kontakt

Sledi nam

Created by Jadan.si