6. August 2020

LIV – Fluidmaster d.o.o.

Temeljna dejavnost podjetja Fluidmaster, d. o. o., je razvoj, proizvodnja in trženje izdelkov iz termoplastov. Omenjeno dejavnost družba uresničuje s programom sanitarne tehnike.

Naše prednosti:

 • Več kot 50 let izkušenj
  Prvi razlog za vaše zaupanje
 • Zadovoljni uporabniki
  Letno nam zaupa več kot milijon kupcev
 • Močan razvojni oddelek
  Le ljudje, ki znajo z vodo, lahko snujejo odlične izdelke
 • Najboljši materiali
  Ker zaupamo vaši presoji in za vas izbiramo izključno visokokakovostne materiale
 • Skrb za okolje
  Varčevanje z vodo je naš prispevek

Politika zagotavljanja kakovosti

Temeljni cilj podjetja Fluidmaster d.o.o. so razvoj, proizvodnja in prodaja kakovostnih izdelkov, ki izpolnjujejo potrebe in zahteve trga, podjetju zagotavljajo dolgoročen poslovni uspeh, lastnikom varnost njihovih naložb, zaposlenim pa varno in privlačno delo. V ta namen nenehno posodabljamo svoje proizvodne programe in skrbimo za okolju prijazno, humano in ustvarjalno delovno okolje.
 
Kakovost obvladujemo celovito ter skladno s sodobnimi metodami in mednarodnimi sistemskimi standardi, pri čemer spoštujemo zlasti naslednja izhodišča:
 • Kakovost naših izdelkov in storitev je na ravni kakovosti izdelkov in storitev uspešnih, mednarodno priznanih in uveljavljenih, tržno usmerjenih, konkurenčnih podjetij.
 • Pri oceni kakovosti izdelkov in storitev ima mnenje kupcev odločilen pomen, zato izdelki izpolnjujejo potrebe in zahteve trga ter pričakovanja kupcev.
 • Vsak izdelek je skladen z domačimi in mednarodnimi zakonskimi predpisi in standardi, varen za uporabo, zanesljiv v delovanju, estetsko oblikovan ter ekološko neoporečen.
 • Življenjska doba izdelkov ni krajša od življenjske dobe primerljivih izdelkov na svetovnem trgu, na enaki ravni je tudi kakovost servisiranja in drugih storitev.
 • Pri celovitem obvladovanju kakovosti vsak zaposleni prizadevno in aktivno sodeluje ter prispeva k plodnemu delovnemu vzdušju, izgradnji učinkovitih odnosov med dobavitelji in odjemalci, tudi znotraj podjetja, ter deluje v smeri doseganja skupnih ciljev.
 • Imamo učinkovit sistem odpravljanja napak, nastajanje in ponavljanje novih pa preprečujemo sistematično. Preučevanje vzrokov pogojuje učinkovitejše rešitve.
 • Nenehno spremljamo doseganje preudarno izbranih poslovnih ciljev, odpravljamo nepravilnosti, uvajamo izboljšave in tako zagotavljamo stalno izboljševanje kakovosti na vseh področjih poslovanja.
 • Vse neskladnosti, povezane s kakovostjo, rešujemo hitro in usklajeno, s čim nižjimi stroški in ciljem, da z dobavitelji in kupci vzpostavljamo ter negujemo partnerske odnose.
 • Zahtevano kakovost izdelkov in storitev dosegamo in vzdržujemo s stalnim izobraževanjem, ciljnim usposabljanjem, razvojem ustvarjalnosti posameznikov, ekipnim delom in primerno motivacijo vseh zaposlenih v podjetju Fluidmaster d.o.o..
 • Vodstvo podjetja Fluidmaster d.o.o. je odgovorno za načrtovanje, izvajanje in učinkovitost sistema za obvladovanje kakovosti, poslovanje službe in oddelkov, odgovornih za doseganje ciljev glede kakovosti na svojih področjih, vsak zaposleni pa za kakovost svojega dela.
Podjetje Fluidmaster d.o.o. želi obdržati svoje kupce in pridobiti nove, zato daje poudarek kakovosti. 
 
Z znanjem do kakovosti, s kakovostjo do uspeha.
 
VIR: http://www.liv.si/
Deli objavo..