10. August 2020

O klubu NK Proteus…

…vse se je začelo konec nogometne MNZ Koper sezone 2015/2016, pri takratnem edinem Postojnskem klubu, NK Postojna. Sledijo počitnice in z njimi tudi plani za nastanek novega nogometnega kluba v Postojni!

Skupaj z rojstvom novega zarodka človeške ribice v Postojnski jami, je v Postojni nastal nov nogometni klub, NK Proteus Postojna. Nekdo bi rekel, da se je to zgodilo slučajno, vendar temu ni bilo tako. V prvem primeru že morda, ampak nastanek novega kluba pa prav gotovo ne.

Načrt in cilji kluba so jasno opredeljeni. Poudarek je na delu z najmlajšimi selekcijami na pošten, iskren način dela vseh članov kluba v dobrobit otrok, njihovo pravilno usmeritev v prvi vrsti po človeški plati, vzporedno s tem jih vzgajati v prave športnike in s pravilnim delom na strokovnem področju postati vodilni klub v širši notranjsko-kraški regiji, kasneje pa igrati vodilno vlogo v slovenskem prostoru. Zavedamo se, da to ni lahko do reči. Toda s trdim delom je vse mogoče in ne bojimo se teh izzivov.

 

03.06.2016 – Temeljni akt je sprejet!
27.06.2016 – Vpis v register društev pri Upravni enoti Postojna!
04.07.2016 – Vpis v davčni register pod številko: 85113930
06.09.2016 – Sprejeti v MNZ Koper (ZA: 14, NE: 0, VZDRŽANI: 3)