6. August 2020

Strokovni načrt dela 2016

Strokovni načrt dela

Nogometnega kluba Proteus Postojna

 

Skupaj z rojstvom novega zarodka človeške ribice v Postojnski jami, je v Postojni nastal nov nogometni klub Proteus Postojna. Nekdo bi rekel, da se je to zgodilo slučajno, vendar temu ni bilo tako. V prvem primeru že morda, nastanek kluba pa prav gotovo ne.

Načrt in cilji kluba so jasno opredeljeni. Poudarek je na delu z najmlajšimi selekcijami na pošten, iskren način dela vseh članov kluba v dobrobit otrok, njihovo pravilno usmeritev v prvi vrsti po človeški plati, vzporedno s tem jih vzgajati v prave športnike in s pravilnim delom na strokovnem področju postati vodilni klub v širši notranjsko-kraški regiji, kasneje pa igrati vodilno vlogo v slovenskem prostoru. Zavedamo se, da to ni lahko do reči. Toda s trdim delom je vse mogoče in ne bojimo se teh izzivov.

Načrtovani cilji NK Proteus Postojna in njihova uresničitev:

– Najprej se je potrebno obrniti na najmlajše in temu primerno se želimo povezati z osnovnimi šolami in z nogometnim krožkom navdušiti najmlajše za nogomet;

– Nadalje je treba vzpostaviti prijateljske stike z vsemi klubi v ožji in širši okolici;

– Otroku želimo ponuditi možnosti za razvoj po principu najbolje organiziranih klubov na področju Slovenije.
To vključuje strokovno delo trenerjev, čim večje število tekem z močnimi klubi na številnih turnirjih doma in v tujini, seveda ob podpori staršev, sponzorjev in občine Postojna.
Zavedati se moramo, da lahko nogomet otroke iz ulice pritegne na igrišče in od njih naredi ljudi, ki bodo v ponos družbe, ne pa njihovo breme.

V NK Proteus Postojna smo se odločili, da bomo v tekmovalnem delu nastopili z selekcijami U-9, U-11: dve ekipi in U-13. Izven tekmovanja priključiti delovanju kluba čim večje število začetnikov U-7  in jih postopoma pripravljati za tekmovalne nastope. Istočasno bomo uvedli individualne treninge za posameznike. Treningi bodo v začetni fazi potekali 3X tedensko, kasneje 4X tedensko, individualni treningi pa 2X tedensko. Vse omenjene dejavnosti so načrtovane v kratkoročnem načrtu.

V srednjeročnem planu želimo z omenjenimi selekcijami biti vodilni v notranjsko-kraški regiji, selekcijo U-15, ki naj bi bila predhodnica iz nižjih selekcij pa pripeljati v 1. Slovensko ligo ZAHOD in tam tudi postati stalni člani tekmovanja. Iz te selekcije nam je cilj dati 2 do 3 reprezentante.

V dolgoročnem planu želimo ustanoviti še kadetsko in mladinsko ekipo in jo pripeljati v 2. slovensko ligo. V prihodnosti mogoče iz teh ekip oblikovati člansko ekipo.

Cilji so zelo visoki, vendar z načrtnim delom dosegljivi. To želimo doseči s trdnim delom, z razvijanjem kluba na organizacijskem nivoju, strokovnem in igralskem kadru. Pri tem mora dodati svoje lokalna skupnost z izboljšanjem zastarele nogometne infrastrukture.

V zaključku naj poudarimo, da so vrata v klub odprta vsakomur, ki želi skozi njih priti z dobrim namenom in obratno, saj ni zmagovalec tisti, ki zmeraj zmaga in nikdar ne pade. Zmagovalec je tisti, ki nikdar ne odneha in zmeraj vstane.

 

 

Upravni Odbor NK Proteus Postojna

Deli objavo..