10. August 2020

Dogovor Nogometaš-Starši-Trener

NOGOMETAŠ
Zagotavljam:
 

Da se bom trudil po vseh svojih močeh zavzeto, odgovorno in pošteno učiti, trenirati in igrati nogomet.

 

Da bom spoštoval odločitve trenerjev, sodnikov in organizatorjev, toda le, če niso v nasprotju z načeli poštenega dela in igranja.

 

Da bom sodeloval, ker uživam v nogometu in vem, da zmaga ni vse.

 

Da se bom primerno vedel na treningih, v šoli, doma in izven. Ob vsaki igri pa se bom primerno vedel tako ob zmagi kot ob porazu.

 

Da bom sodeloval z vsemi soigralci, trenerji, starši, člani nasprotnih moštev po vseh svojih najboljših močeh.

 

Da bom pohvalil zavzetost in dobre poteze trenerjev, staršev, igralcev in igro vsakogar, ki ima rad nogomet.

 

Vse morebitne težave, nesporazume in spore bom reševal skupaj s straši, trenerji in predstavnikom kluba.. Če je po mojem mnenju problem nerazrešljiv, ga bom poskušal razrešiti s pomočjo klubskega mediatorja, šele nato bom uporabil druge pravne poti.

 

STARŠI
Zagotavljam:
 

Da otroka proti njegovi volji ne bom silil v treniranje in igranje nogometa.

 

Da moj otrok sodeluje zaradi lastnega interesa, užitka in želje po igranju, učenju in  napredovanju v nogometu.

 

Da zmaga na tekmi ni vse, pomembno je tudi zavzeto učenje, treniranje, sodelovanje in trud na treningih in tekmah.

 

Da bom, če bom dvomil o odločitvah sodnikov in trenerjev to izražal spoštljivo.

 

Da bom otroka podpiral in spodbujal ter ohranjal ravnotežje med šolo in nogometom.

 

Da se bom trudil, da se učenje poštenega treniranja in igranja nogometa začne doma in da se bodo otroci veliko naučili s posnemanjem poštenega vedenja odraslih.

 

Da bom po svojih močeh širil idejo poštenega učenja, treniranja in igranja tudi na drugih področjih.

Vse morebitne težave, nesporazume in spore bom reševal skupaj s sinom (nogometašem) in trenerjem. Če je po mojem mnenju problem nerazrešljiv, ga bom poskušal razrešiti s pomočjo klubskega mediatorja, šele nato bom uporabil druge pravne poti.

NOGOMETAŠ
Zagotavljam:


Da se bom trudil po vseh svojih močeh zavzeto, odgovorno in pošteno učiti, trenirati in igrati nogomet. Pri tem bom dosledno spoštoval in se ravnal v skladu z načeli »fair playa«.

 

Da bom spoštoval odločitve trenerjev, sodnikov in organizatorjev, toda le, če niso v nasprotju z načeli poštenega dela in igranja.

 

Da bom sodeloval, ker uživam v nogometu in vem, da zmaga ni vse.

 

Da se bom primerno vedel na treningih, v šoli, doma in izven. Ob vsaki igri pa se bom primerno vedel tako ob zmagi kot ob porazu.

 

Da bom sodeloval z vsemi soigralci, trenerji, starši, člani nasprotnih moštev po vseh svojih najboljših močeh.

 

Da bom pohvalil zavzetost in dobre poteze trenerjev, staršev, igralcev in igro vsakogar, ki ima rad nogomet.

TRENER
Zagotavljam:

 
 Da bom pri svojem delu z nogometaši dosledno spoštoval in se ravnal v skladu s Pravilnikom o delu trenerjev NŠ Bravo Publikum in z načeli »fair playa«.

 

Da bom v tem smislu učil nogometaše, da zmaga ni edino merilo uspeha, ampak tudi trud in poštenost na treningih in tekmah.

 

Da bom spodbujal nogometaše in dajal utemeljene in dobronamerne kritike.

 

Da bom spodbujal nogometaše, naj sledijo načelom poštenega dela in igranja v nogometu.

 

Da bom opozarjal nogometaše, da so sodniki in druge uradne osebe pomemben del igre. Prav tako bom od uradnih oseb zahteval spoštljiv odnos do nogometašev.

 

Da bom spodbujal in zahteval primerno vedenje in trud v vseh aktivnostih tudi doma, do svojih in drugih staršev.

 

Da bom spodbujal in zahteval trud, poštenost in uspešnost tudi na šolskem področju.

 

Da so dejanja prepričljivejša od besed.