10. August 2020

Članarnina – vadnina nogometaš

PRAVILNIK
ČLANARINI – VADNINA

 

  1. Plačilo članarine v Nogometnem klubu Proteus Postojna (v nadaljevanju: NK Proteus) je obvezno za vse igralce selekcij od U-5 do U-17. Zbrana sredstva so namenjena plačilu trenerjev mladinskih selekcij, kritju tekmovalnih stroškov in plačilu najema objektov za opravljanje dejavnosti.

  2. Plačujejo jo vsi igralci, ki so aktivno vključeni v proces treninga. Plačila je lahko delno oproščen igralec, katerega starši iz tehtnih razlogov (zelo težke socialne razmere (potrdilo pristojne inštitucije) ali daljša bolezen (zdravniško opravičilo) podajo pisno vlogo vodji mladinskih selekcij, ki o prošnji tudi odloči in o odločitvi obvesti dotične starše in Upravni odbor NK Proteus (v nadaljevanju UO NK Proteus).

  3. Letna članarina (od 1.9. do 30.6.) v mladinskih selekcijah NK Proteus znaša 300,00 EUR za selekcije od U-5 do U-17. Za vsakega naslednjega igralca v družini je letna članarina 150,00 EUR. Plačuje se v mesečnih obrokih po 30,00 EUR za prvega starejšega igralca vseh deset mesecev in po 15,00 EUR za vsakega naslednjega igralca vseh deset mesecev. Mesečna članarina zapade v plačilo 20. v mesecu za tekoči mesec.

    Starši lahko članarino plačajo tudi v enkratnem znesku do 30.9. za celo leto. V tem primeru se jim prizna 10% popust in znaša letna članarina 270,00 EUR za prvega starejšega igralca in 135,00 EUR za vsakega naslednjega igralca (letna članarina 300,00 EUR znižana za 10% in za vsakega naslednjega igralca letna članarina 150,00 EUR znižana za 10 %).

  4. Višina članarine ni vezana na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni znesek razdeljen na 10 mesecev in je tekom leta ne glede na intenzivnost enaka.

  5. Članarino so dolžni plačevati starši vseh igralcev, tudi tistih, ki ne trenirajo in so odsotni po lastni krivdi (primer dopustov in drugih odsotnosti). Igralcu, ki ne plača članarine tudi po opominu in opozorilu, ni več omogočeno treniranje in igranje v NK Proteus. Ko je obveznost poravna, UO NK Proteus odloči o vključitvi igralca nazaj v delo selekcije.